diaľnice a cesty

Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná


POPIS PROJEKTU

Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná

Účelom navrhovanej stavby je vybudovanie rýchlostnej cesty R7 v úseku od MÚK „Ketelec“ v Bratislave po mimoúrovňovú MÚK „Dunajská Lužná“ s cestou I/63, o celkovej dĺžke 8,425 km, v kategórii R 31,5/120.

Súčasťou stavby sú dve mimoúrovňové križovatky, 5 mostných objektov na R7 dĺžky 114,5 m, 111 m , 157,5 m, 24,44 m a 24,44 m, 5 mostných objektov nad R7 dĺžky 53,5 m; 62,0 m; 61,31 m; 61,5 m; 74,3 m, preložka c.I/63, úprava dotknutých MK, výstavba poľných ciest, protihlukové clony o celkovej dĺžke 2115 m a preložky inž. sietí.

Celkove 66 stavebných objektov a dva prevádzkové súbory.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: DÚR, DSZ, DSP, DP, MPV, IČ, AD
Dátum spracovania dokumentácie: DÚR, DSZ: 10/2011 - 11/2012
DSP: 09/2014 - 05/2015
DP: Do 2 mesiacov od písomného vyzvania objednávateľa
Dĺžka komunikácie (D, RC, C): 8.425 km
Kategória komunikácie (hlavnej trasy): R 31,5/120
Počet mimoúrovňových križovatiek: 2 ks
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektuNA STIAHNUTIE

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.