1986


NAPíSALI O NáS

1986

DÁTUM: 14. 09. 2016

Typizačná smernica „Katalóg vozoviek miestnych komunikácií“

Typizačná smernica „Vybavenie mostov a súčastí nosnej konštrukcie mostov“ (Príslušenstvo mostov)

Typizačná štúdia „Navrhovanie mimoúrovňových prechodov pre peších“

Štátna cesta I/50 v úseku Jalná – Hronská Breznica

Rekonštrukcia štátnej cesty I/18 Bytča – Hlboké

Diaľnica D1 Prešov-juh – Prešov západ

Diaľnica D 61 (dnes D1) Nové Mesto nad Váhom – Chocholná-Velčice

Generálny dopravný plán miest: Liptovský Mikuláš, Poprad, Žilina

Trolejbusová trať Prešov – Sekčov

Štátna cesta I/68 v Košiciach: križovatka Dargovských hrdinov


NA STIAHNUTIE