2019


NAPíSALI O NáS

2019

DÁTUM: 03. 12. 2019

Projekt PPP D4R7, 8a, DZSD, DSP, DRS, DSVS, IČ, koordinačná činnosť

D4R7 PPP – Rýchlostná cesta R7, Dunajská Lužná – Holice, DRS, DSRS, MPV

D4R7 PPP – Rýchlostná cesta R7, Bratislava – Dunajská Lužná, DRS, DSRS, MPV

Diaľnica D1 Turany – Hubová, aktualizácia technického riešenia, DSZ, DÚR, IGHP, MPV, IČ

Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, DZSD, DRS

Diaľnica  D1  Budimír – Bidovce, DVP,  DSRS, IČ

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, DRS, DSRS, IČ

Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2.profil; DSP, DRS

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, DUR

Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, DSP

Rýchlostná  cesta  R2  Rožňava – Jablonov  nad  Turňou, DSP,  DP (DRS)

Rýchlostná cesta R2 Moldava nad Bodvou – Šaca, DUR, DSZ

Rýchlostná  cesta  R3 Krupina, obchvat, DSZ, DUR

Rýchlostná  cesta  R4  Prešov – severný obchvat (km 0,0-4,3) I. etapa, DVP, DSRS

Rýchlostná cesta R7 Dolný Bar – Zemné, DUR

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky, DUR

Úprava okružnej križovatky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemná komunikácia na zokruhovanie sprístupnenia zóny Devínska Nová Ves, DUR

Koncepcia rozmiestnenia a vybavenia odpočívadiel na D a RC v SR, KŠ

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji pre stavbu I/13 Veľký Meder – Čiližská Radvaň, DSP/DRS, DP

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/13 Veľký Meder – Čiližská Radvaň, mosty 13-001,13-002, DSP/DRS, DP

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji, I/13 a III/1407 IŽOP, DSP/DRS, DP

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji, /13 a I/63 Veľký Meder, DSP/DRS, DP

I/44 Bludov – obchvat,  VD ZDS

Vypracovanie realizačnej dokumentácie stavby (RDS) a dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby (DSVS): D35 Opatovice – Časy, RDS

I/67, I/66, I/77 Rožňava – Bardejovské kúpele, ŠR

I/68 Kremná zosuv, DSZ, DUR

I/68 Sabinov, preložka cesty, aktualizácia  DSP

III/3622  Vranov nad Topľou – severozápadný obchvat s napojením na I/18, TŠ

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra, DRS, DSRS, IČ

Nový most cez Dunaj medzi mestami Komárno a Komárom, DVP, DSRS

Nový cestný most cez Dunaj medzi mestami Komárno – Komárom, prístupová komunikácia, DVP, DSRS

Jednotné centrum riadenia dopravy na Domkárskej ulici v Bratislave, DUR, DSP, DP

Odpočívadlo Rovinka, DRS

Rekonštrukcia železničnej stanice Vsetín, DRS

Prístavba diagnostického centra a Výstavba pavilónu detského kardiocentra Bratislava, TD, IČ

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach I. Časť – rekonštrukcia kaštieľa Rusovce vrátane priľahlého areálu, IČ

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach II. Časť – rekonštrukcia čeľadníka vrátane historických záhrad a parku v Rusovciach, IČ

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), IČ

Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica, MPV

Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, IČ, MPV

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia, SD

Diaľnica  D1  Budimír – Bidovce, SD

Diaľnica D1 Dubná Skala –Turany, SD

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, SD, IČ

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, SD, IČ

Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo, STD


NA STIAHNUTIE