tunely

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka - tunel Ovčiarsko


POPIS PROJEKTU

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka – tunel Ovčiarsko

V priestore križovatky D1 s D3 v Dolnom Hričove je diaľnica D1 navrhnutá od km 24,118 na estakáde, ktorá križuje železničnú trať ŽSR Bratislava – Žilina, areál PD Agrofin, cestu I/18, dolinu bezmenného potoka, jestvujúce poľné cesty, kde vchádza do tunela Ovčiarsko, ktorým prekonáva masív bradlového pásma v dĺžke 2 350 m, dostáva sa do Žilinskej kotliny, kde vedie južne od obce Bitarová v striedaní násypov, zárezov a mostných častí stavby nad údoliami. V tuneloch je navrhnutá kategória  2T 8/100. Južná tunelová rúra je v smerovom oblúku s Rmax = 3400 m ; Rmin = 766 m , výškovo v spáde +1,70% s priečnym sklonom vozovky max. – 4,7%. Severná rúra je smerovom oblúku Rmax = 1152,5 m , Rmin = 777,5 m , výškovo  v spáde 1,68% s priečnym sklonom vozovky max. +3,8%. Na základe geologického prieskumu formou povrchového prieskumu a formou prieskumnej štôlne bol overený prevládajúci komplex paleogénnych hornín v zastúpení pieskovcovo – ílovcovým súvrstvím s lokálnym výskytom zlepencov. Územie pred portálmi ako i v trase tunela má charakter poľnohospodárskej pôdy, lesov a lúk.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: DRS
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 04/2014
koniec: pokračuje
Kategória komunikácie (hlavnej trasy): D 26,5/100
Názov tunela: Tunel Ovčiarsko
Kategória tunela: 2T 8/100
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu