tunely

I/11 Čadca - obchvat mesta, časť Bukov - Horelica


POPIS PROJEKTU

I/11 Čadca – obchvat mesta, časť Bukov – Horelica

Predmetná stavba je súčasťou preložky cesty I/11 – obchvatu Čadce, ktorý v súlade s koncepciou etapovej výstavby diaľnic bude výhľadovo tvoriť  ľavý dopravný pás diaľnice D3 v smere Žilina – Skalité / hranica SR. Diaľnica D3 bude súčasťou severo – južného diaľničného ťahu D1 – D3.

Začiatok stavby sa nachádza za budúcou mimoúrovňovou križovatkou  „Bukov“ diaľnice D3 na moste „Kysuca“ .  Po mostnom objekte trasa obchvatu vedie najskôr v súbehu s tokom Kysuce, neskôr sa odkláňa do priľahlého svahu elevácie kóty Čupeľ, ktorú prekonáva v tuneli „Horelica“. Tunel vyúsťuje do hlbokého údolia Klimkovho potoka, ktorý trasa obchvatu prekonáva opäť na mostnom objekte. Dĺžka tunela je 600 m s dĺžkou  únikovej chodby 346 m. Min. polomer smerového oblúka je 500 m.   Výškovo  je niveleta v tuneli  pozdĺžnom sklone max. 4,0% s priečnym sklonom vozovky  max. 4,0%. Východný portál Žilina rieši ukončenie ostenia tunela v mieste vyústenia z podzemia na povrch z JV strany tunela. Portál tvorí železobetónová otvorená konštrukcia. Okraj portálu je ohraničený golierom. Západný portál Čadca rieši ukončenie ostenia v mieste vyústenia z podzemia na povrch zo SZ strany tunela. Portál pozostáva zo železobetónovej otvorenej konštrukcie a terénnych úprav okolo portálu.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: DRS
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 08/1998
koniec: 08.2005
Kategória komunikácie (hlavnej trasy): C11,75/80
Názov tunela: Tunel Horelica
Kategória tunela: T2 - 9,0 80 km/hod (2-pruhový, obojsmerný)
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu