pozemné stavby a architektúra

Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová - odpočívadlo Ivachnová


POPIS PROJEKTU

Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová – odpočívadlo Ivachnová

Aktualizovaná Koncepcia rozmiestnenia odpočívadiel na diaľniciach a rýchlostných cestách v Slovenskej republike z roku 2013 upravila kategórie odpočívadiel a v závislosti od kategórie stanovila požadované počty parkovacích miest a vybavenosť odpočívadiel. Odpočívadlo Ivachnová bolo v koncepcii zaradené do kategórie B. Pretože riešenie  navrhované v DSP spracovanej  v roku 2007 nevyhovovalo z hľadiska počtu parkovacích miest ani z hľadiska plôch pre oddych motoristov, bola prijatá požiadavka na zväčšenie odpočívadla a možnosti zväčšenia odpočívadla preverila spracovaná koncepčná štúdia. Odpočívadlo bude rozdelené na dve zóny, jedna zóna bude poskytovať služby pre vodičov nákladných áut, druhá zóna poskytne služby vodičom a pasažierom osobných áut, karavanov a autobusov. Zóna pre nákladné autá sa vybuduje v miestach nového rozšírenia odpočívadla, zóna pre osobné autá a autobusy zostane na ploche pôvodného odpočívadla. Na vjazd na odpočívadlo nadväzuje okružná križovatka, ktorá umožní odbočenie na parkoviská pre nákladné vozidlá, resp. na parkoviská pre osobné vozidlá a autobusy, či k výdajným stojanom pohonných hmôt. Presunutie parkovísk a vybavenia pre nákladné autá do novej polohy umožnilo využiť pôvodné plochy odpočívadla na rozšírenie parkovísk pre autobusy, doplniť parkovacie plochy pre karavany a vytvoriť priestor na aktívny oddych dospelých a výbeh pre psov.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: Koncepčná štúdia
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 2015
koniec: 2015
Plocha riešeného územia celková: 47 712 m2
Objekty pozemných stavieb: Odpočívadlo Ivachnová
Spevnené plochy, komunikácie celkové: 22 909 m2
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektuNA STIAHNUTIE

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.