diaľnice a cesty

Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer


POPIS PROJEKTU

Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer

Diaľnica D1 Svetepec – Vrtižer je celá vedená inundačným územím medzi riekou Váh a Hričovským kanálom, v časti na estakádach, s dvoma diaľničnými križovatkami. Súčasťou stavby bola aj preložka cesty II/517, úprava miestnych komunikácií v meste Považská Bystrica, vrátane 5-tich nových križovatiek.

Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer, 1. Úsek bola realizovaná v dvoch etapách. V prvej etape bola vybudovaná vlastná diaľnica D1 v šírej trase a mosty. V druhej etape, pripravenej ako samostatná stavba, boli realizované vetvy križovatky Považská Bystrica – juh, preložke cesty I/61 a Stredisko správy a údržby diaľnic Považská Bystrica.

 

Významné ocenenia:

  • Hlavná cenu a titul Stavby roka 2010
  • Cena ministra hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 2010
  • Cena Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity 2010

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer, 1.úsek
Stupeň dokumentácie: DSP, DP, DRS, DVP, DSRS
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 08/2004
koniec: 03/2010
Dĺžka komunikácie (D): 4 900 m
Kategória Komunikácie (hlavnej trasy): D 26,5/100
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu