diaľnice a cesty

Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná - Holice


POPIS PROJEKTU

Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice

Účelom navrhovanej stavby je vybudovanie rýchlostnej cesty R7 v úseku Dunajská Lužná – Holice, o celkovej dĺžke 17,380 km, v kategórii R 31,5/120 a R24,5/120.

Súčasťou stavby sú dve mimoúrovňové križovatky, 2 mosty na R7 dĺžky 14,05 m a 5 m, 10 mostných objektov nad R7 dĺžky 41,5 m; 50,0 m; 41,5 m; 56,5 m; 54,95 m; 55 m; 52 m; 52 m; 52 m; 52 m, preložky ciest II a III. triedy, poľných ciest, výstavba veľkého odpočívadla, stredisko správy a údržby RC, protihlukové steny a preložky inž. sietí.

Celkove 192 stavebných objektov a 18 prevádzkových súborov.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: DÚR, DSZ, DSP, DP, MPV, IČ, AD
Dátum spracovania dokumentácie: DÚR / DSZ: 03/2012 - 12/2012
DSP: 12/2012 - 12/2013
DP: Do 2 mesiacov od písomného vyzvania objednávateľa
Dĺžka komunikácie (D, RC, C): 17.380 km
Kategória Komunikácie (hlavnej trasy): R 31,5/120 A R 24,5/120
Počet mimoúrovňových križovatiek: 2 ks
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektuNA STIAHNUTIE

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.