železnice

D3 0310/II Hodějovice – Třebonín (objekty vyvolanej preložky železničnej trate u diaľnice D3 v ČR)


POPIS PROJEKTU

D3 0310/II Hodějovice – Třebonín (objekty vyvolanej preložky železničnej trate u diaľnice D3 v ČR)

Preložka celoštátnej jednokoľajnej železničnej trate České Velenice – Plzeň v 1,35 km dlhom úseku južne od Českých Budějovic je vyvolaná výstavbou diaľnice D3 v časti Hodějovice – Třebonín s presahom do úseku Úsilné – Hodějovice. Preložkou trate sa uvoľní priestor pre vybudovanie mimoúrovňovej križovatky (MÚK Hodějovice) s jej komplikovaným výškovým usporiadaním. Trať v novej polohe je navrhnutá na parametre novostavby, zvýši sa traťová rýchlosť z 90 km/h na 100 km/h a výhľadovo na 120 km/h. Navrhuje sa jednostranne sklonená zemná pláň a aj pláň železničného spodku, pre založenie násypov na málo únosnom, prevažne ílovitom a piesčitom podloží, sa použije kombinácia štrkových pilót a konsolidačnej vrstvy. Na preklenutie diaľnice slúži 3-poľový 125 m dlhý železničný most s rozpätím stredného poľa 70 m. Súčasťou projektu je rekultivácia opustenej železničnej trate a navrátenie reliéfu terénu do pôvodného stavu.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: DSP, PDPS (DRS)
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 2013
koniec: 2016
Dĺžka úseku koľají / z toho rekonštrukcia: 1350 m / 0 m
Počet mostov / celková dĺžka mostov: 2 / 140 m
Súvisiaci výkon inžinierskej činnosti: odsúhlasenie riešenia SŽDC
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu