železnice

ŽSR, Terminál integrovanej osobnej dopravy (TIOP) v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves - Bratislava hlavná stanica - Podunajské Biskupice, zastávky TIOP č. 1, 2 a 3


POPIS PROJEKTU

ŽSR, Terminál integrovanej osobnej dopravy (TIOP) v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, zastávky TIOP č. 1, 2 a 3

Projekt rieši výstavbu nových železničných zastávok v úseku Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica. Novo navrhované zastávky sú TIOP č. 1 Devínska Nová Ves zastávka, TIOP č. 2 Bratislava – Lamačská brána a TIOP č. 3 Bratislava – Patrónka. Riešené zastávky budú súčasťou IDS pre Bratislavu a priľahlé regióny. V rámci zastávok budú na jestvujúcej trati vybudované nové nástupiská, komunikácie pre bezbariérový prístup, prevádzkové súbory a stavebné objekty súvisiacej  železničnej infraštruktúry a ďalšie objekty vyvolaných investícií. Dĺžka nástupištných hrán v každej zastávke je 180 m.   Bezbariérový prístup na nástupiská je zabezpečený osobnými výťahmi. V rámci stavby sú budované protihlukové steny zmierňujúce negatívne účinky hluku. Pri TIOP č. 1 a TIOP č. 3 sú vybudované, resp. zrekonštruované zastávky MHD. Pri TIOP č. 2 je vybudované záchytné parkovisko.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Miesto: Bratislava
Stupeň dokumentácie: EIA, DSZ, DÚR
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 08/2014
Kapacitné údaje:
Objekty: TIOP-1
TIOP-2
TIOP-3
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu