diaľnice a cesty

Diaľnica D1 Budimír - Bidovce


POPIS PROJEKTU

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce

Začiatok  úseku  D1  Dudimír – Bidovce  je  navrhnutý  v jestvujúcej  križovatke  „Budimír“.  Koniec  úseku  diaľnice  je  navrhnutý  v križovatke  „Bidovce“ na ceste II/576.  Súčasťou  tejto  stavby  je  aj  úsek rýchlostnej cesty R2/R4 v úseku križovatka Košické Olšany – križovatka Hrašovík. Súčasťou stavby diaľnice D1 Budimír – Bidovce sú mimoúrovňové križovatky.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: DSP, DP, DVP, DSRS
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 18.3.2010
koniec: 10.9.2014

DVP, DSRS:
začiatok: 11.2016
koniec: trvá
Dĺžka komunikácie (D, RC, C): 14,400 km
Kategória Komunikácie (hlavnej trasy): D 26,5/120
Počet mimoúrovňových križovatiek: 4
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu