mosty

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka - Estakáda na D1 v Dolnom Hričove v km 24,740


POPIS PROJEKTU

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka – Estakáda na D1 v Dolnom Hričove v km 24,740

Estakáda v Dolnom Hričove prechádza územím, kde sa križuje s traťou ŽSR a diaľnicou D3. Je navrhnutá ako dva súbežné mosty rozdelená na 2 dillatačné celky DC1 a DC2 , pri DC2 LM  sa odbočovacou vetvou napája na už vybudovaný úsek. Výškovo je niveleta mosta v oblúku R=10000 m ,  smerovo  v oblúku R=1750m. Nosnú konštrukciu  DC1 PM a LM tvorí spojitý 9 poľový predpätý priamopásový nosník s jednokomôrkovým priečnym rezom v výškou 3,585m – 4,500m. DC1 sa buduje technológiou  postupného výsuvu jednotlivých taktov z výrobne situovanej pred oporou č.1 za pomoci do čela ukotveného pomocného oceľového výsuvného nosa dĺžky 39,0 m. Spodná stavba pozostáva z krajnej opory a  medziľahlých pilierov tvorených dvojicou stĺpov s tiahlom, pri dobudovávaní pilierov pri D3 aj so stenou a hlavicou so založením kombinovaným t.j. plošným resp. hĺbkovo. Stykový pilier č. 10 je stykovým prvkom pre DC1 i DC2.  Spodná stavba pozostáva z krajných opory a  medziľahlých pilierov tvorených dvojicou stĺpov s tiahlom, pri dobudovávaní pilierov pri D3 aj so stenou a hlavicou so založením  plošným resp. hĺbkovým.

Nosnú konštrukciu  DC2 PM a LM tvorí spojitý 6 poľový predpätý priamopásový nosník s jednokomôrkovým priečnym rezom v výškou 3,100 m. DC2 sa buduje vrátane vetvy  na pevnej podpornej skruži systémom pole + konzola. Spodná stavba pozostáva z krajnej opory a  medziľahlých pilierov tvorených dvojicou osemuholníkových stĺpov s tiahlom. Piliere sú   založené kombinovane t.j. plošne resp. hĺbkovo.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: DRS
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 04/2014
koniec: pokračuje
Dĺžka komunikácie (D): 11,317 km
Kategória komunikácie (hlavnej trasy): D26,5/100
Názov mostu: estakáda na D1 v Dolnom Hričove v km 24,740
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu