pozemné stavby a architektúra

Revitalizácia a dostavba areálu Športového centra polície v mestskej časti Bratislava-Dúbravka


POPIS PROJEKTU

Revitalizácia a dostavba areálu Športového centra polície v mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Areál športového centra bude vybudovaný v  priestoroch existujúceho futbalového štadióna, ktorý sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Dúbravka. Pôvodný futbalový štadión bol vybudovaný v 80. rokoch minulého storočia pre TJ Červená hviezda. Štadión pozostával zo súťažného futbalového ihriska, pri ktorom bola hlavná krytá futbalová tribúna s miestami pre sediacich divákov a troch bočných tribún s miestami na státie, kapacita štadióna bola 10 000 miest pre divákov. Krytá tribúna a vstupné objekty tvorili hlavnú časť štadiónu.

Nový športový komplex bude vybudovaný v priestoroch pôvodného futbalového štadiónu. Hlavná tribúna futbalového ihriska bude zachovaná a prestavaná. Existujúce bočné vstupy na štadión a bočné tribúny, objekty toaliet a šatne a odovzdávacia stanica tepla budú odstránené. Nové objekty krytých športovísk budú umiestnené zo všetkých strán existujúceho súťažného futbalového ihriska a vytvoria uzatvorený komplex. V terénne nižšie položenej, východnej časti územia, kde je v súčasnosti tréningové ihrisko, bude nový atletický štadión s futbalovým ihriskom. Dopravné napojenie ani umiestnenie parkovísk sa nezmení, upravená bude len organizácia parkovacích miest. Pri parkovisku na západnej strane bude nový verejný cyklistický chodník. Areál športového centra bude slúžiť predovšetkým ako tréningové centrum mládeže, ktoré poskytne moderné a dobre vybavené priestory pre každodenné športové aktivity detí a mládeže.

Navrhovaný športový komplex bude zložený z viacerých funkčných celkov a to z objektu športovej haly, zo športového centra so zdieľanými funkciami pre všetky športoviská, zo športovej strelnice, z atletického tunela a atletického štadiónu a súťažného a tréningového futbalového ihriska.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: dokumentácia pre územné rozhodnutie
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 07/2020, koniec:12/2020
Celková plocha riešeného územia: 57 171 m2
Zastavaná plocha celková/z toho nadzemná časť: 11 712 m2/11 712 m2
Úžitková plocha celková/z toho nadzemná časť: 13 747 m2/13 131 m2
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu